S16 Ełk – Knyszyn

Niniejsza strona dedykowana jest dokumentacji projektowej pod nazwą: ”Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej”

Etapy prac projektowych:

·         Etap I: Uproszczone Studium Korytarzowe (USK) wraz z oceną BRD – ZAKOŃCZONY

·         Etap II: Analiza i prognoza ruchu  – ZAKOŃCZONY

·         Etap III: Materiały do Audytu BRD  – ZAKOŃCZONY

·         Etap IV: Inwentaryzacja przyrodnicza + Opracowanie wyników – ZAKOŃCZONY

·         Etap V 1: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)  – ZAKOŃCZONY

·         Etap V 2: Raport OOŚ wraz z danymi z Etapu IV (STEŚ) –ZAKOŃCZONY

·         Etap VI : Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – w trakcie

 

 

Wartość kontraktu: 3 889 750,00 złotych netto

 

Aktualności

W związku z realizacją Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr S16 na odcinku: Raczki – Knyszyn zachęcamy Państwa do wypełnienia formularzy wyrażających opinie o ww. przebiegu. Formularze znajdą Państwo w Zakładce “Spotkania informacyjne Wariant W4 (24.08-24.09.2021)”, natomiast aktualne przebiegi wariantów znajdują się w zakładce “Przebiegi Wariantów”. – zakończone

Odbyte spotkania:

 • 21.02.2019 – Rada Techniczna nr 1
 • 26.02.2019 – Spotkanie z przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • 14.03.2019 – Rada Techniczna nr 2
 • 18.03.2019 – Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK
 • 16.04.2019 – Rada Techniczna nr 3
 • 22.05.2019 – Spotkanie Informacyjne – Urząd Miejski w Knyszynie
 • 23.05.2019 – Spotkanie Informacyjne – Starostwo Powiatowe w Grajewie
 • 23.05.2019 – Rada Techniczna nr 4
 • 18.06.2019 – Rada Techniczna nr 5
 • 16.07.2019 – Rada Techniczna nr 6
 • 28.08.2019 – Rada Techniczna nr 7
 • 03.09.2019 – Rada Techniczna nr 8 – zakończenie Etapu I – Uproszczone Studium Korytarzowe
 • 16.10.2019 – Rad Techniczna nr 9
 • 20.11.2019 – Rada Techniczna nr 10
 • 18.12.2019 – Rada Techniczna nr 11
 • 21.01.2020 – Rada Techniczna nr 12
 • 25.02.2020 – Rada Techniczna nr 13
 • 31.03.2020 – Rada Techniczna nr 14
 • 29.05.2020 – Rada Techniczna nr 15-16
 • 13.07.2020 – Rada Techniczna nr 17-18
 • 28.08.2020 – Rada Techniczna nr 19
 • 30.09.2020 – Rada Techniczna nr 20
 • 27.10.2020 – Rada Techniczna nr 21
 • 24.11.2020 – Rada Techniczna nr 22