S16 Ełk – Knyszyn

Niniejsza strona dedykowana jest dokumentacji projektowej pod nazwą: ”Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej”

Etapy prac projektowych:

·         Etap I: Uproszczone Studium Korytarzowe (USK) wraz z oceną BRD

·         Etap II: Analiza i prognoza ruchu

·         Etap III: Materiały do Audytu BRD

·         Etap IV: Inwentaryzacja przyrodnicza + Opracowanie wyników

·         Etap V 1: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)

·         Etap V 2: Raport OOŚ wraz z danymi z Etapu IV (STEŚ)

 

Wartość kontraktu: 3 889 750,00 złotych netto

 

Aktualności

Odbyte spotkania:

  • 21.02.2019 – Rada Techniczna nr 1
  • 26.02.2019 – Spotkanie z przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • 14.03.2019 – Rada Techniczna nr 2
  • 18.03.2019 – Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK
  • 16.04.2019 – Rada Techniczna nr 3
  • 22.05.2019 – Spotkanie Informacyjne – Urząd Miejski w Knyszynie
  • 23.05.2019 – Spotkanie Informacyjne – Starostwo Powiatowe w Grajewie
  • 23.05.2019 – Rada Techniczna nr 4
  • 18.06.2019 – Rada Techniczna nr 5
  • 16.07.2019 – Rada Techniczna nr 6