S16 Ełk – Knyszyn

Niniejsza strona dedykowana jest dokumentacji projektowej pod nazwą: ”Wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn oraz Raczki – Knyszyn  (wariant alternatywny) wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej”

Etapy prac projektowych:

·         Etap I: Uproszczone Studium Korytarzowe (USK) wraz z oceną BRD – ZAKOŃCZONY

·         Etap II: Analiza i prognoza ruchu  – ZAKOŃCZONY

·         Etap III: Materiały do Audytu BRD  – ZAKOŃCZONY

·         Etap IV: Inwentaryzacja przyrodnicza + Opracowanie wyników – ZAKOŃCZONY

·         Etap V 1: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)  – ZAKOŃCZONY

·         Etap V 2: Raport OOŚ wraz z danymi z Etapu IV (STEŚ) –ZAKOŃCZONY

   W dniu 17 maja 2022r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w formie zdalnej na platformie MSTeams. 

·         Etap VI : Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – w trakcie

 

 

Wartość kontraktu: 3 889 750,00 złotych netto

 

Aktualności

W dniu 17 maja 2022r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w formie zdalnej na platformie MSTeams.