Informacje

Projektowana droga ekspresowa S16:

Wykonawca zadania w ramach opracowywanego Etapu V – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe przygotował 3 warianty drogi ekspresowej S16 wraz z przełożeniem fragmentu istniejącej drogi krajowej DK65.

Parametry projektowanej drogi S16:

·         klasa drogi:                                                                       S (ekspresowa)

·         prędkość projektowa:                                                 Vp = 120 km/h *

·         prędkość miarodajna:                                                 Vm = 130 km/h *

·         dopuszczalne obciążenie nawierzchni:                                115 kN/oś

·         przekrój poprzeczny:                                                   dwujezdniowy 2×2

·         szerokość pasa ruchu:                                                 3,5 m

·         szerokość jezdni:                                                           7,0 m

·         szerokość pasa awaryjnego:                                     2,5 m

·         szerokość pasa dzielącego:                                       5,0 m, w tym opaski 0,5 m

·         skrajnia pionowa drogi głównej:                             5,0 m

·         całkowicie ograniczona dostępność                      dostępność tylko w węzłach

 

*  miejscowo ograniczone do Vp=100 km/h i Vm=110 km/h

Parametry projektowanego przełożenia DK65:

·         klasa drogi:                                                                       GP (główna ruchu przyspieszonego)

·         prędkość projektowa:                                                 Vp = 80 km/h

·         prędkość miarodajna:                                                 Vm = 100 km/h

·         przekrój:                                                                           jednojezdniowy 1×2

·         szerokość pasa ruchu:                                                 3,5 m

·         szerokość pobocza:                                                          1,5 m

·         skrajnia pionowa drogi głównej:                             5,0  m

Projektowana droga S16 została opracowana w trzech wariantach przebiegu. Każdy z tych wariantów oparty jest o te same parametry techniczne i w założeniu każdy z opisanych wariantów spełnia cele stawiane inwestycji.

Wariant I

W wariancie 1 planowana trasa S16 od węzła „Guty” zlokalizowana jest po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 61 oraz kieruje się na północny wschód tak by minąć Grajewo od południa. Poprzez węzeł „Grajewo” oraz przełożoną drogę DK65 zapewniono bezpośredni dostęp do obrzeży Grajewa, gdzie zlokalizowane są główne zakłady przemysłowe miasta. Następnie trasa kieruje się ku miejscowości Ruda położonej przy drodze krajowej DK65. I dalej wzdłuż drogi DK65 oraz linii kolejowej LK75 w kierunku miejscowości Ciemnoszyje. Dalej za miejscowością Ciemnoszyje kontynuuje  swój bieg i jest położona bezpośrednio przy istniejącej linii kolejowej. Teren ten objęty jest różnymi formami ochrony przyrody takimi jak Otulina Parku Narodowego, dalej teren Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) które stanowią cenny zasób środowiskowy. Droga przecina objęty ochroną teren Doliny Biebrzy. W wariancie 1 droga ekspresowa przecina teren Twierdzy Osowiec, przy której zlokalizowana jest stacja kolejowa Osowiec-Twierdza. Część tego terenu jest wojskowym teren zamkniętym. Nie planuje się lokalizacji drogi na terenie obszaru zamkniętego MON za wyjątkiem wejścia w obszar ochronny ww. terenu zamkniętego. Wariant 1 w tym miejscu zlokalizowany jest pomiędzy istniejącą drogą DK65 i stacją kolejową. Po minięciu Twierdzy Osowiec droga kieruje się w stronę południowo-zachodniej części miasta Mońki, mijając miasto w odległości ok 2-3 km. Po przecięciu szlaku linii kolejowej w pobliżu miejscowości Dziękonie i Konopczyn droga kieruje się w stronę miasta Knyszyn, mijając je od południowego zachodu. Droga kończy swój bieg na pograniczu gminy Knyszyn i Dobrzyniewo Duże na przecięciu z planowaną drogą S19 w węźleKnyszyn”.

Wariant II

W wariancie 2 planowana trasa S16 od węzła „Guty” zlokalizowana jest po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej Nr 61 oraz kieruje się na północny wschód tak by minąć Grajewo od południa. Poprzez węzeł „Grajewo” oraz drogę przełożoną drogę DK65  zapewniono bezpośredni dostęp do obrzeży Grajewa, gdzie zlokalizowane są główne zakłady przemysłowe miasta. Następnie trasa kieruje się ku miejscowości Ruda położonej przy drodze krajowej DK65. I dalej wzdłuż drogi DK65 oraz linii kolejowej LK75 w kierunku miejscowości Ciemnoszyje. Dalej za miejscowością Ciemnoszyje droga zmienia kierunek  przekraczając linię kolejową i istniejącą DK65, by wejść na teren doliny Biebrzy. Po minięciu Twierdzy Osowiec droga kieruje się w stronę północnej części miasta Mońki, mijając miasto w odległości ok 2-3 km. Droga kończy swój bieg na pograniczu gminy Knyszyn i Dobrzyniewo Duże na przecięciu z planowaną drogą S19 w węźle „Knyszyn”.

 

Wariant III

Wariant 3 planowanej trasa S16 jest złożeniem opisanego wyżej Wariantu 1 i 2. Od węzła „Guty” przebieg wariantu 3 jest wspólny jak dla wariantu 1 i 2. Poprzez węzeł „Grajewo” oraz przełożenie DK65  zapewniono bezpośredni dostęp do obrzeży Grajewa, gdzie zlokalizowane są główne zakłady przemysłowe miasta. Następnie trasa kieruje się ku miejscowości Ruda położonej przy drodze krajowej DK65. I dalej wzdłuż drogi DK65 oraz linii kolejowej LK75 w kierunku miejscowości Ciemnoszyje. Dalej za miejscowością Ciemnoszyje droga zmienia kierunek  przekraczając linię kolejową i istniejącą DK65, by wejść na teren doliny Biebrzy. W wariancie 3 droga ekspresowa przecina dolinę Biebrzy mijając Białogrądy, Osowiec i  Twierdzę Osowiec po północnej stronie i kieruje się na południe by po przekroczeniu linii kolejowej i istniejącej drogi DK65 połączyć się ponownie ze śladem projektowanego wariantu 1. Od tego miejsca po minięciu Twierdzy Osowiec droga kieruje się w stronę południowo-zachodniej części miasta Mońki, mijając miasto w odległości ok 2-3 km. Po przecięciu szlaku linii kolejowej w pobliżu miejscowości Dziękonie i Konopczyn droga kieruje się w stronę miasta Knyszyn, mijając je od południowego zachodu. Droga kończy swój bieg na pograniczu gminy Knyszyn i Dobrzyniewo Duże na przecięciu z planowaną drogą S19 w węźle „Knyszyn”.

 

Przełożenie DK65

Dodatkowo zaprojektowano przełożenie DK65 pomiędzy projektowaną drogą S16 a drogą krajową Nr 65. Przełożenie to łączy drogę DK65 po stronie północnej Grajewa z drogą S16 w węźle „Grajewo” położonym na południe od miasta Grajewo. Przełożenie przebiega przez tereny gminy Grajewo i miasta Grajewo okalając miasto od strony zachodniej. Przełożenie projektuje się jako drogę jednojezdniową ogólnodostępną.