Informacje

Podstawowe parametry techniczne:

Droga ekspresowa S16:

– klasa techniczna: S

– prędkość projektowa: 120 km/h

– prędkość miarodajna: 130 km/h

– dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

– szerokość pasa ruchu: 3,50 m

– szerokość jezdni: 7,00 m

– szerokość pasa dzielącego: 5,00 m ( w tym opaski 2×0,5 m)

– szerokość pasów awaryjnych: 2,50 m

– szerokość pobocza gruntowego: min 0,75 m

– skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

– całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)