Spotkania informacyjne Wariant W4

Termin badania informacyjnego:

24.08.2021r – 24.09.2021r  – Badanie Zakończone

Podlaska Debata Drogowa  – Prezentacja

Prezentacja nt. przebiegu Raczki – Knyszyn:

Plakat informacyjny

W zakładce “Wizualizacja” znajdą Państwo film przedsawiający przebieg projektowanych tras.

Do pobrania:

Plakat informacyjny

 

 Ankieta internetowa (MSforms) 

 

Ankieta w formacie PDF

 

Ankieta w formacie MS Word

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest STEŚ? 

STEŚ – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe  to jeden z pierwszych etapów sporządzania dokumentacji projektowej. która w zależności od potrzeb może służyć:

·         wstępnemu określeniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności ekonomicznej,

·         ustaleniu wariantów korytarza terenowego dla przebiegu tras (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostatecznemu ustaleniu typów oraz głównych parametrów technicznych obiektów budowlanych,

·         umożliwieniu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia,

·         podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu przedsięwzięcia.

Co to jest korytarz? 

Korytarz drogi to pas terenu o dość jednorodnej charakterystyce, na którym możliwe jest zlokalizowanie jednego lub więcej wariantów projektowanej drogi wraz z innymi obiektami towarzyszącymi. Zwykle korytarz jest znacznie szerszy niż rzeczywisty teren niezbędny do jej wybudowania. Szeroki korytarz umożliwi w kolejnych etapach projektowania najlepsze dopasowanie dróg to istniejących elementów zagospodarowania wraz z zachowaniem niezbędnych parametrów technicznych tej drogi. 

Ile wariantów korytarzy jest rozważanych? 

W ramach niniejszego STEŚ dla opracowania na odcinku Raczki- Knyszyn opracowywany jest jeden wariant przebiegu drogi S16, nazwany korytarzem alternatywnym. Jest on alternatywą wobec „korytarza podstawowego”, w którym zostały opracowane trzy warianty przebiegu w ramach opracowania STEŚ na odcinku Ełk – Knyszyn.

Czy jest to pierwsza akcja informacyjna? 

Niniejsza akcja informacyjna w ramach STEŚ jest kolejnym spotkaniem z mieszkańcami Podlasia. Informacje o terminach poprzednich spotkań umieszczono na stronie internetowej projektu.

W grudniu 2020 roku odbyła się Podlaska Debata Drogowa z udziałem szerokiego spektrum zainteresowanych stron. Dyskutowano o zasadności działań planistycznych dla budowy tej drogi. Wyjaśniono powody dodania kolejnego wariantu w korytarzu alternatywnym Raczki-Knyszyn.

Czy głos mieszkańców Podlasia jest brany pod uwagę? 

Opinie zbierane w ramach ankiet są szczegółowo analizowane. Informacje w nich zawarte pomagają w projektowaniu infrastruktury spełniającej również oczekiwania społeczności lokalnych. 

Aby wziąć udział w badaniu opinii należy:

·         Wypełnić formularz online na stronie projektu

LUB

·         Pobrać taki formularz ze strony w formacie pdf/word, samodzielnie wypełnić i taki wypełniony plik formularza załączyć do maila wysyłając go na podany adres. Albo po wydrukowaniu i zeskanowaniu odesłać na wskazany adres email.

·         Wydrukowane formularze będą również dostępne w siedzibach gmin. Wybierając tą opcję wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w treści formularza

Co z ochroną środowiska? 

 

Wpływ na środowisko będzie podlegał ocenie.  Niekorzystne oddziaływanie jest minimalizowane poprzez budowę urządzeń ochrony środowiska. Na przykład bezkolizyjnych przejść dla zwierząt, albo ekranów akustycznych.