S16: Droga do nowych możliwości

Droga ekspresowa S16 to kluczowa trasa komunikacyjna w północnej oraz północno-wschodniej Polsce, zaprojektowana w celu połączenia miast Olsztyna (S51) przez Ełk aż do Knyszyna (S19). Planowany jej przebieg obejmuje obszary województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Droga ekspresowa S16 ma znaczący wpływ na lokalną gospodarkę. Łatwiejszy dostęp do Ełku i Knyszyna może sprzyjać rozwojowi turystyki, handlu oraz przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych w regionie. Wartość kontraktu to około 3,890,000 złotych netto. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to 2025 r.

Strona główna > Projekty drogowe > Budowa drogi ekspresowej S16 w Warmii i Mazurach

S16: Łączymy północną Polskę szybkimi trasami

Strona główna > Projekty drogowe > Budowa drogi ekspresowej S16 w Warmii i Mazurach

S16: Nowa droga, nowe możliwości!

Historia

– Plany budowy drogi ekspresowej S16 sięgają 1985 roku.
– Decyzje o budowie konkretnych odcinków zostały podjęte od 2015 roku.
– Od 2016 roku droga ekspresowa S16 jest stopniowo przedłużana i rozbudowywana.

S16: Istniejące i Planowane Odcinki

– Południowa Obwodnica Olsztyna (14,7 km) – Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód.
– Północna Obwodnica Ełku: Ełk Północ – Ełk Wschód.


S16: Przyspiesza podróż

S16: Płynność, bezpieczeństwo, komfort

Prace przygotowawcze do budowy S16 trwają od 2007 roku. Budowa ponad 8-kilometrowego odcinka drogi, biegnącego od projektowanego węzła Knyszyn do okolic Krynic, gdzie S16 połączy się z projektowaną drogą ekspresową S19 na planowanym węźle Dobrzyniewo. Następnie obie trasy będą wspólnie przebiegać do węzła Białystok Zachód, gdzie połączą się z istniejącą drogą ekspresową S8.

Strona główna > Projekty drogowe > Budowa drogi ekspresowej S16 w Warmii i Mazurach
Strona główna > Projekty drogowe > Budowa drogi ekspresowej S16 w Warmii i Mazurach

S16: Bezpieczny, szybki, sprawny transport!

Budowa drogi S16 wzbudza duże kontrowersje i emocje wśród mieszkańców regionu. Istnieją grupy zarówno popierające, jak i sprzeciwiające się budowie, co zostało szeroko przedstawione w mediach lokalnych i ogólnokrajowych. Jednakże, większość samorządów i organizacji biznesowych z regionu popiera inwestycję.