Spotkanie informacyjne

S16: Łączymy regiony, łączymy ludzi

Zespół Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Olsztynie oraz Europrojekt Gdańsk zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące Dokumentacji Projektowej dla zadania: „Przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.”

Stanowisko GDDKiA dotyczące budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk w woj. warmińsko-mazurskim zakłada, że ta inwestycja jest zgodna z interesem mieszkańców regionu. Budowa S16 ma na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu.GDDKiA uważa, że budowa drogi S16 jest rozwiązaniem korzystnym dla rozwoju regionu, poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska.

Cel konsultacji:

Przedstawienie projektowych rozwiązań związanych z budową drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk. Projekt obejmuje obszary gmin: Mrągowo, Mikołajki, Ryn, Orzysz oraz Ełk. Spotkanie będzie prowadzone w formie prezentacji, podczas której będziecie mieli Państwo możliwość zgłaszania swoich opinii i uwag.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 01.04.2019 – godz. 14:00 Mrągowo, Urząd Gminy Mrągowo; ul. Królewiecka 60A; sala nr 1
  • 01.04.2019 – godz. 16:00 Mikołajki, Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach; ul. Kolejowa 6
  • 02.04.2019 – godz. 15:00 Orzysz, Sala Widowiskowo-Sportowa w Orzyszu; ul. Osiedle Robotnicze 11A; sala konferencyjna
  • 03.04.2019 – godz. 14:00 Ełk, Urząd Gminy Ełk; ul. Kościuszki 28A; sala konferencyjna
  • 04.04.2019 – godz. 13:00 Ryn, Urząd Miasta i Gminy Ryn; ul. Ratuszowa 2; sala konferencyjna

Dnia 16 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie poświęcone postępowaniom dotyczącym realizacji odcinków drogi ekspresowej S16: Olsztyn Wschód – Barczewo oraz Barczewo – Biskupiec.

Podczas tego wydarzenia zadano 83 pytania, a dodatkowo pisemnie 89 pytań jeszcze przed spotkaniem. Większość pytań była rozpatrywana na bieżąco podczas rozmów. Wiele pytań skupiło się na wzorcach i standardach zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

Omawiano również wątpliwości dotyczące aktualnego stanu prawnego, szczególnie w kontekście sformułowań użytych w dokumentach przetargowych, takich jak Opis Przedmiotu Zamówienia. Pojawiły się także pytania dotyczące szerokiego wykorzystania destruktu.

Inna istotna kwestia, która była przedmiotem dyskusji, to innowacyjne zasilanie infrastruktury drogowej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wykonawcy zwrócili się do nas z prośbą o doprecyzowanie naszych wymagań w tych obszarach.

Wnioski