Spotkania informacyjne wariant-w4

S16 Wariant 4: Optymalne Rozwiązanie dla Przyszłości Naszych Dróg

Wariant 4

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez dróg ekspresowych SS1 na odcinku Ełk – Knyszyn i SS9 na odcinku Płoski – Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski, oraz z nowymi odcinkami dróg ekspresowych S13 na odcinku Radzyń Podlaski – Siedlce – Ostrów Mazowiecka oraz S53 na odcinku Łomża – Szczytno – Olsztyn. Wariant ten zakłada również poprowadzenie Via Carpata alternatywnym przebiegiem w korytarzu drogi krajowej nr 13, jako przedłużenie S1S (Via Baltica) od Ostrowi Mazowieckiej do Radzynia Podlaskiego.

S16 Wariant 4: Nowoczesność, Efektywność, Zrównoważony Rozwój


Zgodnie z Wytycznymi poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego, opracowanymi przez Politechnikę Gdańską na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, drogę opłaca się budować w klasie ekspresowej w przekroju 2 x 2 gdy dobowe natężenie ruchu przekracza 20 tys. pojazdów.

W wariancie 4a o S53 Olsztyn – Łomża: pomiędzy 5200 a 8500 pojazdów. Wyniki uzyskanych prognoz w Studium sieciowym pokazują, że budowa drogi SS1 na odcinku Mrągowo – Ełk i Ełk – Knyszyn jest całkowicie nieopłacalna nawet w perspektywie roku 2050. Nieco lepsze natężenie ruchu wystąpi na trasie alternatywnej w ciągu S53 i S11. Wyniki prognoz ruchu wykazały też niskie znaczenie planowanej mazurskiej części SS1 dla ruchu tranzytowego, turystycznego i lokalnego. SS1 zasadna jest jedynie na odcinku Olsztyn – Mrągowo.