Strona główna > Projekty drogowe > Budowa drogi ekspresowej S16 w Warmii i Mazurach

Budowa drogi ekspresowej S16 w województwie warmińsko-mazurskim ma miejsce w powiecie mrągowskim, na obszarze gmin Sorkwity i Mrągowo. Jest to kontynuacja rozwoju trasy S16, kluczowej arterii komunikacyjnej w regionie Warmii i Mazur. Nowy odcinek pomiędzy Borkami Wielkimi a Mrągowem liczy ponad 16 kilometrów.

Planowana droga przetnie obszary takich miejscowości jak Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice i Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Większość trasy, około 13 kilometrów, zostanie wyznaczona jako droga ekspresowa S16, natomiast około 4 kilometrów przebiegać będzie w formie obwodnicy Mrągowa, będącej częścią drogi krajowej nr 59. Na fragmencie S16 przewidziany jest dwujezdniowy przekrój, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, podczas gdy na odcinku obwodnicy Mrągowa dominować będzie przekrój jednojezdniowy (1×2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.

Wartość kontraktu (brutto): 625 887 983,37 zł. Termin realizacji: 28 listopada 2023 r. – 36 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez wliczania okresów zimowych w etapie robót). Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych: 28 maja 2020 r. Nazwa Kontraktu: „BUDOWA DROGI S16 OLSZTYN (S51) – EŁK (S16), ODC. BORKI WIELKIE – MRĄGOWO”. Numer Kontraktu:O/OL.D-3.2410.3.2019.KP-11.

Podobne wpisy