W budownictwie, solidne przygotowanie technologiczne i precyzyjna kontrola jakości są kluczowymi elementami każdej budowy. Badania laboratoryjne i polowe odgrywają istotną rolę na każdym etapie stosowania różnych technologii. To samo dotyczy stabilizacji hydrofobowej. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak wygląda proces badania tej stabilizacji na każdym etapie realizacji.

Od czegoś trzeba zacząć, czyli rozpoznanie gruntu i wstępne badania

Przed rozpoczęciem stabilizacji hydrofobowej istotne jest przeprowadzenie wstępnego rozpoznania materiału i oceny jego przydatności do stabilizacji dodatkiem SiccaBASE. W tym celu pobierany jest grunt do badań, zwykle „z drogi”, w obecności przedstawiciela wykonawcy. Następnie, wykonuje się badania podłoża, sprawdzając jego nośność na głębokości stabilizacji.

Kolejny krok: recepta technologiczna

Przed przystąpieniem do prac stabilizacyjnych opracowuje się receptę techniczną, zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące wymagań i parametrów oraz wytyczne do odpowiedniego przygotowania gruntu do stabilizacji. Dokument ten musi być zgodny z obowiązującą specyfikacją techniczną.

Badania wymagane do sporządzenia recepty

Po pobraniu gruntu następuje seria badań laboratoryjnych, które pozwalają dostosować grunty do wymagań stabilizacji hydrofobowej. Oto najważniejsze z nich:

Badanie głównej charakterystyki

Badanie współczynników nasiąkania (S) i odporności na absorbcję kapilarną (R) stanowi kluczowy punkt przygotowania recepty. Próby poddaje się odsuszeniu i następnie zanurza w wodzie, mierząc ich wagę w określonych odstępach czasu.

Moduł sprężystości Young’a

Badanie ten określa moduł sprężystości gruntu, wykorzystując dynamiczną maszynę wytrzymałościową oraz cyfrowy system pomiarowy.

Badanie wytrzymałości na ściskanie

Próbki gruntu są testowane pod kątem wytrzymałości na ściskanie, co pozwala ocenić parametry fizyczne przygotowanej mieszanki.

Sporządzenie recepty

Na podstawie wyników badań oraz analizy dokumentacji technicznej tworzy się receptę, zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące gruntu i dodatków stabilizacyjnych.

Etap realizacji

Przed rozpoczęciem robót inżynierowie pozostają do dyspozycji wykonawcy, pomagając w przygotowaniu warstwy do stabilizacji. Po mieszaniu i uzyskaniu jednorodnej mieszanki pobiera się próbki do kontroli jakości, a następnie wykonuje się badania nośności oraz głównej charakterystyki S i R.


Ten proces zapewnia kontrolę jakości na każdym etapie realizacji stabilizacji hydrofobowej, gwarantując wysoką jakość wykonania i trwałość nawierzchni drogowej.

Podobne wpisy