Strona główna > Projekty drogowe > Budowa drogi ekspresowej S16 w Warmii i Mazurach

Budowa drogi ekspresowej S16 wraz z budową obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 stanowi kluczową inwestycję o znaczeniu krajowym, zrealizowaną w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. Projekt ten znajduje się na liście inwestycji priorytetowych, wymienionych w załączniku nr 1 do Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025), będącej częścią Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.

Konieczność budowy drogi wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej i obwodnicy Mrągowa przynosi korzyści dla obszarów miejskich, eliminując zakłócenia w życiu mieszkańców spowodowane hałasem, emisją spalin, wibracjami i częstymi wypadkami.

Tranzytowy ruch przez miasto prowadzi do zatłoczenia ulic, co znacznie ogranicza przepustowość sieci drogowej. Nowe trasy umożliwią płynniejszy przepływ ruchu, skrócą czas podróży i zwiększą bezpieczeństwo na drodze, eliminując liczne skrzyżowania i bezpośrednie wjazdy z pól i posesji.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu ochrony terenów mieszkalnych przed hałasem znacząco poprawi komfort życia mieszkańców. Dodatkowo, uspokojenie ruchu w miejscowościach przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu ich mieszkańców.

Podobne wpisy