Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie zapowiada ambitne plany inwestycyjne na Mazurach, skupiając się głównie na zakończeniu budowy S16 na trasie Borki Wielkie – Mrągowo. Jednakże, prace idą nieco wolniej niż planowano z powodu napotykanych problemów, głównie o charakterze formalno-prawnym.

Aktualnie GDDKiA intensywnie pracuje nad dokumentacją dla budowy i rozbudowy blisko 300 km dróg, w tym nad S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk oraz S5 Ostróda – Nowe Marzy. Jednakże, opóźnienia na odcinku Borki Wielkie-Mrągowo wydłużają czas realizacji projektu. Dodatkowe prace wzmocnieniowe w okolicach Sorkwit prowadzą do konieczności przesunięcia terminu zakończenia budowy.

Najtrudniejszym etapem budowy jest odcinek między jeziorami, gdzie prace wymagają większej głębokości zakładania fundamentów niż pierwotnie zakładano. Nowy odcinek będzie miał ponad 16 km długości i przebiegać będzie przez kilka miejscowości, z Mrągowem włącznie.

Dodatkowe wyzwania pojawiają się również w kontekście ochrony środowiska, szczególnie w związku z kolidującymi siedliskami żółwia błotnego. Wariant inwestycyjny drogi S16 spotkał się z krytyką Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z powodu potencjalnych negatywnych skutków dla tych siedlisk.

Mimo tych trudności, droga S16 jest kluczowym szlakiem komunikacyjnym dla Warmii i Mazur, łącząc ważne miasta i tworząc nowy korytarz transportowy na linii wschód-zachód w północnej Polsce. Budowa tej drogi nie tylko skróci czas podróży między Olsztynem a Ełkiem, ale również zwiększy bezpieczeństwo na trasie i odciąży ruch tranzytowy poprzez obwodnicę wokół Mrągowa.

Podobne wpisy